Støttetiltak for fiskerinæringa for 1997

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 6 (1996-97), Budsjett-innst. S. nr. 8, Tillegg nr. 1 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 12.12.1996 Budsjett-innst. S. nr. 8 Tillegg nr. 1 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.1996

   Behandlet i Stortinget: 18.12.1996