Årsmelding fra styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter for budsjettåret 2000

Dokument nr. 9 (2000-2001), Innst. S. nr. 188 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Interne styrer og utvalg Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 27.03.2001 Innst. S. nr. 188 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.03.2001

   Behandlet i Stortinget: 04.04.2001