Forslag fra stortingsrepresentantene Fridtjof Frank Gundersen og Carl I. Hagen om å oppnevne en uavhengig granskingskommisjon for å gjennomføre en gransking av alle forhold i forbindelse med den såkalte bankkrisen, med særlig vekt på å klarlegge og kartlegge myndighetenes mulige ansvar for denne, samt gjennomføre en vurdering av forholdet til de tidligere aksjonærer i de banker hvor aksjekapitalen ble nedskrevet til null

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Fridtjof Frank Gundersen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 20.05.1997 Innst. S. nr. 202 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.1997

   Behandlet i Stortinget: 30.05.1997