Saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 1997

St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 7 (1996-97), kap. 410, jf. vedlegg 2, innst. S. nr. 122 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 18.02.1997 Innst. S. nr. 122 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.02.1997

   Behandlet i Stortinget: 11.03.1997