Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli 2000 til 31. desember 2000

Innst. S. nr. 214 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 26.04.2001 Innst. S. nr. 214 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.04.2001

   Behandlet i Stortinget: 10.05.2001