Forslag fra stortingsrepresentant Kristin Krohn Devold på vegne av Høyre og Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 4. april 2001 (Jf. Innst. O. nr. 60): Stortinget ber Regjeringen fremme regelendringer som sikrer at kvalifiserte brudd på vilkårene for samfunnsstraff som hovedregel medfører overføring til soning.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet