Forslag fra stortingsrepresentant Bror Yngve Rahm på vegne av Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 27. mars 2001 (Jf. Innst. O. nr. 59): Det etableres et nasjonalt senter for landbasert bruk av gass. Senteret lokaliseres på Haugaland.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet