Forslag fra stortingsrepresentantene Per-Kristian Foss, Jørn L. Stang, Kristin Krohn Devold og Oddvard Nilsen om lov om endringer i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (Gjeninnføring av 0,5 promillegrense)

Dokument nr. 8:77 (2000-2001), Innst. O. nr. 96 (2000-2001)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Jørn L. Stang, Kristin Krohn Devold, Oddvard Nilsen, Per-Kristian Foss Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (H) og (Uavh) Innstilling avgitt 22.05.2001 Innst. O. nr. 96 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2001

   Behandlet i Odelstinget: 29.05.2001