Evaluering av faget Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering

St.meld. nr. 32 (2000-2001), Innst. S. nr. 240 (2000-2001) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 15.05.2001 Innst. S. nr. 240 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.2001

   Behandlet i Stortinget: 31.05.2001