Brev av 29. november 2000 fra EOS-utvalget om evaluering av ordningen med EOS-utvalget

Innst. S. nr. 225 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 03.05.2001 Innst. S. nr. 225 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.05.2001

   Behandlet i Stortinget: 14.05.2001