Nærings- og handelsministerens redegjørelse om IT-politikk

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra nærings- og handelsministeren

Saksgang

  1. Status