Forslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Kristin Halvorsen om lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler (husleieloven). (Dempe store husleieøkninger i leiemarkedet, sikre bedre botrygghet for leietakere og likestille brukerbetalingen i tvisteløsningsutvalget og forliksrådet)

Dokument nr. 8:83 (2000-2001), Innst. O. nr. 94 (2000-2001)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Kristin Halvorsen, Karin Andersen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 21.05.2001 Innst. O. nr. 94 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.05.2001

   Behandlet i Odelstinget: 29.05.2001