Forslag fra stortingsrepresentantene Rolf Reikvam og Kristin Halvorsen om handlingsplan for økt satsing på grunnskolen over en 4-årsperiode

Dokument nr. 8:109 (2000-2001), Innst. S. nr. 338 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kristin Halvorsen, Rolf Reikvam Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 07.06.2001 Innst. S. nr. 338 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2001

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2001