Forslag fra stortingsrepresentantene Valgerd Svarstad Haugland, Åse Gunhild Woie Duesund og Are Næss om tiltak for å få utdannet helsepersonell tilbake til sine yrker

Dokument nr. 8:112 (2000-2001), Innst. S. nr. 304 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åse Gunhild Woie Duesund, Are Næss, Valgerd Svarstad Haugland Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 05.06.2001 Innst. S. nr. 304 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2001

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2001