Omdanning av BaneTele til aksjeselskap

St.prp. nr. 80 (2000-2001), Innst. S. nr. 274 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 30.05.2001 Innst. S. nr. 274 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2001

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2001