Billighetserstatninger av statskassen

St.prp. nr. 87 (2000-2001)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er til behandling i justiskomiteen Se St.prp. nr. 30 for (2001-2002) som gikk i statsråd 30. november 2001

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet