Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen på vegne av Fremskrittspartiet og representanten Jørn L. Stang oversendt fra Odelstingets møte 29. mai 2001 (Jf. Innst. O. nr. 103): Stortinget ber Regjeringen lokalisere den nye domstoladministrasjonen til Oslo.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet