Forslag fra stortingsrepresentant Ola T. Lånke på vegne av Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 29. mai 2001 (Jf. Innst. O. nr. 101): Stortinget ber Regjeringen sette i gang en gjennomgang av regelverk og praksis som gjelder for stebarnsadopsjoner, herunder også å vurdere strengere kriterier for de regler som skal gjelde for slike adopsjoner.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet