Forslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Olav Gunnar Ballo om å endre dagpengeforskriften slik at arbeidstakere i ideelle organisasjoner også gis rett til dagpenger ved permittering

Dokument nr. 8:38 (1997-98), Innst. S. nr. 115 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karin Andersen, Olav Gunnar Ballo Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 10.03.1998 Innst. S. nr. 115 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.03.1998

   Behandlet i Stortinget: 12.03.1998