Statens eierandel i Telenor ASA

St.prp. nr. 95 (2000-2001), Innst. S. nr. 348 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 12.06.2001 Innst. S. nr. 348 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2001

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2001