Forslag fra stortingsrepresentant Øystein Hedstrøm på vegne av Fremskrittspartiet og representanten Terje Knudsen oversendt fra Odelstingets møte 7. juni 2001 (Jf. Innst. O. nr. 123): Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om at lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr mv. oppheves.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet