Melding for året 1996 fra Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Ombudsmenn Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 27.05.1997 Innst. S. nr. 212 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1997

   Behandlet i Stortinget: 10.06.1997