Opprettelse av en fast delegasjon til Den Interparlamentariske Union (IPU)

Innst. S. nr. 350 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 13.06.2001 Innst. S. nr. 350 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2001

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2001