Ørsta kommune sender skriv datert 22. mai 2001 med uttalelse om Braathen/SAS-fusjon

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.