Forslag fra stortingsrepresentant Lars Sponheim om å be Regjeringen utarbeide retningslinjer som kan bidra til å trekke opp klarere grenser mellom embetsverk og politisk ledelse i departementene, og mellom embetsverket og andre tunge samfunnsaktører og -interesser

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lars Sponheim Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 10.06.1997 Innst. S. nr. 261 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 19.06.1997