Forslag fra stortingsrepresentant Anne Helen Rui om forbud mot varer og reklame som relaterer seg til narkotika

Dokument nr. 8:41 (1997-98), Innst. S. nr. 142 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anne Helen Rui Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 31.03.1998 Innst. S. nr. 142 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.03.1998

   Behandlet i Stortinget: 28.04.1998