Forslag fra stortingsrepresentantene Inger Stolt-Nielsen og Steinar Bastesen om tiltak som kan sikre døve og sterkt hørselshemmede barn rett behandling til rett tid

Dokument nr. 8:115 (2000-2001)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Inger Stolt-Nielsen, Steinar Bastesen Saken er til behandling i sosialkomiteen Forslag fra (Kp)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet