Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om at kontrollen og eierskapet til naturressursene, og da særlig matressursene i sjø og på land, kan forbli på norske hender

Dokument nr. 8:116 (2000-2001)

Status: Representantforslaget er referert i Stortinget.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Steinar Bastesen Forslag fra (SV)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet