Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om intensivering av arbeidet overfor Storbritannia for å få stengt Sellafieldanlegget

Dokument nr. 8:117 (2000-2001)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Steinar Bastesen Saken er til behandling i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Kp)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet