Forslag fra stortingsrepresentant Odd Einar Dørum om utvikling av havnevirksomheten i Oslofjordregionen

Dokument nr. 8:120 (2000-2001)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Odd Einar Dørum Saken er til behandling i samferdselskomiteen Forslag fra (V)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet