Forslag fra stortingsrepresentantene Odd Roger Enoksen og Morten Lund om en ny organisering av det statlige eierskapet i selskaper som er organisert som aksjeselskaper og som driver forretningsvirksomhet

Dokument nr. 8:132 (2000-2001)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Morten Lund, Odd Roger Enoksen Saken er til behandling i næringskomiteen Forslag fra (SP)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet