Rettferdsvederlag av statskassa

St.prp. nr. 30 (2001-2002), Innst. S. nr. 74 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 18.12.2001 Innst. S. nr. 74 (2001-2002)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtak i samsvar med innstillingen

      Vedtak og henstillinger

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 18.12.2001

      Behandlet i Stortinget: 15.01.2002