Rettferdsvederlag av statskassa

St.prp. nr. 30 (2001-2002), Innst. S. nr. 74 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 18.12.2001 Innst. S. nr. 74 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.12.2001

   Behandlet i Stortinget: 15.01.2002