Tilbaketrekking av husdyrloven

Ot.meld. nr. 1 (2001-2002), Innst. O. nr. 5 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 22.11.2001 Innst. O. nr. 5 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.11.2001

   Behandlet i Odelstinget: 04.12.2001