Sak behandlet 30. november 2001 i den utvidede utenrikskomité og innbrakt for Stortinget i medhold av Stortingets forretningsorden § 13 siste ledd. Saken hadde følgende ordlyd: "Afghanistan. Mulige norske styrkebidrag."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status