Forslag fra stortingsrepresentantene Karita Bekkemellem Orheim og Eirin Faldet om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barnevernstjenester. (Godkjenning av barnevernsinstitusjonene)

Dokument nr. 8:29 (2001-2002), Innst. O. nr. 36 (2001-2002)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Eirin Faldet, Karita Bekkemellem Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 07.03.2002 Innst. O. nr. 36 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.03.2002

   Behandlet i Odelstinget: 18.04.2002