Omprioriteringer og tilleggsbevilgninge i statsbudsjettet for 1996 under Kommunal- og arbeidsdepartementets arbeidsområde

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 05.12.1996 Innst. S. nr. 64 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.1996

   Behandlet i Stortinget: 10.12.1996