Utbygging, anlegg og drift av Snøhvit LNG

St.prp. nr. 35 (2001-2002), Innst. S. nr. 100 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 28.02.2002 Innst. S. nr. 100 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.02.2002

   Behandlet i Stortinget: 07.03.2002