Støttetiltak for fiskerinæringa for 2002

Budsjett-innst. S. nr. 8 (2001-2002), jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 30.11.2001 Budsjett-innst. S. nr. 8 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2001

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2001