Nytt operahus i Bjørvika

St.prp. nr. 48 (2001-2002), Innst. S. nr. 234 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 11.06.2002 Innst. S. nr. 234 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2002