Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende ØKOKRIM

Dokument nr. 3:5 (1997-98), Innst. S. nr. 139 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt justiskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 31.03.1998 Innst. S. nr. 139 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.03.1998

   Behandlet i Stortinget: 03.04.1998