Forslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Andersen og Per Sandberg om å stanse alle forsøk og prosjektering av privat bosetting av asylsøkere

Dokument nr. 8:55 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Per Sandberg, Torbjørn Andersen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 22.03.2002 Innst. S. nr. 124 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.03.2002

   Behandlet i Stortinget: 18.04.2002