Sp: "Det henstilles til Regjeringen å sørge for at målsetinger nedfelt Sjøfartsdirektoratets forskrift om sikkerhetsopplæring for fiskere (jf. forskrift av 10. februar 1989 nr. 88 om sikkerhetsopplæring for fiskere), blir oppfylt så langt som mulig innen de gitte tidsfrister."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet