Forslag fra stortingsrepresentantene Per Roar Bredvold og Per Ove Width om å stanse ødeleggelse av BV 202, samt at det åpnes for salg til oppkjøps-/salgsfirmaer

Dokument nr. 8:73 (2001-2002), Innst. S. nr. 121 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Per Roar Bredvold, Per Ove Width Saken er behandlet i forsvarskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 21.03.2002 Innst. S. nr. 121 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.03.2002

   Behandlet i Stortinget: 11.04.2002