Sp: "Det henstilles til Regjeringen å oppnevne et "Sikkerhetsforum for fiskeflåten" for å bedre og samordne arbeidet som ulike aktører på dette arbeidsområdet har og gjør. Dette forum bør også kunne ta initiativ til nye tiltak for å bedre sikkerheten, arbeidsmiljøet og beredskapen i den norske fiskeflåten."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet