Forelegg for Stortinget av bistandsavtaler som trådte i kraft i 2000

Innst. S. nr. 110 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 13.03.2002 Innst. S. nr. 110 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.03.2002

   Behandlet i Stortinget: 30.04.2002