Forslag fra stortingsrepresentantene Ansgar Gabrielsen, Oddvard Nilsen og Ivar Kristiansen om at Stortinget ber Regjeringen gjennomføre endringer i organiseringen av omsetning av kvoter for produksjon med kumelk

Dokument nr. 8:43 (1997-98), Innst. S. nr. 111 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ansgar Gabrielsen, Ivar Kristiansen, Oddvard Nilsen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 24.02.1998 Innst. S. nr. 111 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.02.1998

   Behandlet i Stortinget: 19.03.1998