Leif E. Tallaksen, Stavanger, sender skriv innkommet 27. februar 2002 med anmodning om riksrettstiltale mot nåværende sosialminister Ingjerd Schou og tidligere sosialminister Guri Ingebrigtsen for å tillate alkoholreklame for norske seere i fjernsynskanalene Eurosport og Discovery

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.