Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Siv Jensen og Per Sandberg om aktiv statsdeltagelse i det brede nasjonale lønnsoppgjør ved å delta med skatte- og avgiftslettelser for å sikre en fremforhandlet kjøpekraftsutvikling for alle og at lønnsoppgjøret deretter gjennomføres som et desentralisert oppgjør

Dokument nr. 8:88 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Per Sandberg, Siv Jensen Forslag fra (FrP)

Saksgang

  1. Status