Statsrådetsprotokoller for tidsrommet 1. juli 2001 til og med 31. desember 2001

Innst. S. nr. 210 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 04.06.2002 Innst. S. nr. 210 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2002