Forslag fra stortingsrepresentantene Olav Gunnar Ballo, Magnhild Meltveit Kleppa, Ågot Valle og Odd Roger Enoksen om en bevilgning til bygging av Kautokeino anno 1852

Dokument nr. 8:102 (2001-2002), Innst. S. nr. 196 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ågot Valle, Magnhild Meltveit Kleppa, Olav Gunnar Ballo, Odd Roger Enoksen Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (SV) og (SP) Innstilling avgitt 28.05.2002 Innst. S. nr. 196 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2002

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2002